Solede skola söker Idrottslärare och Fritidspedagog/fritidslärare
Sista ansökningsdag 2018-10-16
Barn- och utbildningsförvaltningen söker elevassistenter till grundskolan och grundsärskolan på Hagaskolan.
Sista ansökningsdag 2018-10-14
Hagaskolan söker en Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Sista ansökningsdag 2018-10-14
En socialsekreterare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-10-14
Placerings- och skolskjutshandläggare
Sista ansökningsdag 2018-10-14
Sjuksköterska till Granlunda Demensboende
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-10-14
Enhetschef, tillträde enligt överenskommelse
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-10-14
Översiktsplanerare till Strategisk samhällsutveckling
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-10-14
Specialpedagog/Speciallärare till Bosvedjeskolan
Sista ansökningsdag 2018-10-12
Fritidspedagog/Förskollärare till Bosvedjeskolan
Sista ansökningsdag 2018-10-12
Arbetsledare inriktning coaching
Sista ansökningsdag 2018-10-08
Supporttekniker till Sundsvalls kommun
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Skönsmons skola söker förskollärare/lärare till förskoleklass
Sista ansökningsdag 2018-10-04
Lärare i matematik i kombination med annat ämne till Ekonomiprogrammet
Sista ansökningsdag 2018-10-14
Lärare till Hellbergsskolan
Sista ansökningsdag 2018-09-12
Pedagogista/Ateljerista mot förskolan
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Förskollärare till Stöde och Nedansjö
Sista ansökningsdag 2018-09-30
Förskollärare till Rönnbackens förskola
Sundsvall
Sista ansökningsdag
Grundskollärare år 4-6 Sv/SO till Kyrkmons skola
Sista ansökningsdag 2018-10-05
Elevassistenter till Alens grundsärskola.
Sista ansökningsdag 2018-09-28
Vikariat studie- och arbetscoach
Sista ansökningsdag 2018-09-30
Lärare i svenska, svenska som andra språk och engelska
Sista ansökningsdag 2018-10-03
Chef till Bygglovavdelningen Stadsbyggnadskontoret
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Lantmäterikontoret söker Geodataingenjör/GIS-ingenjör
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-10-02
Kokerska till Bosvedjeskolan
Sista ansökningsdag 2018-09-26
Vibackeskolan 7-9 söker Elevassistent
Sista ansökningsdag 2018-09-25
Skolpsykolog till Barn-, elevhälsa och stödteam
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Grundskollärare/Specialpedagog/Speciallärare
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Projektadministratör / handläggare statsbidrag
Sista ansökningsdag 2018-09-30
Yrkeslärare till Industritekniska programmet, Sundsvalls gymnasium
Sista ansökningsdag 2018-10-07
Hållbarhetscontroller - social och etisk hållbarhet
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-09-30
Handledare inom snickare/fastighetsskötsel
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-09-27
Fastighetschef till Drakfastigheter
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-09-30
Maskinförare/Fordonsförare
Sista ansökningsdag 2018-09-26
Förskollärare/Barnskötare till Vapelskogens förskola
Sista ansökningsdag 2018-09-26
Lärare 4-9 Svenska/Engelska
Sista ansökningsdag 2018-10-05
Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Sista ansökningsdag 2018-09-30
Grundskollärare år 1-6 till Vallens miljöskola
Sista ansökningsdag 2018-09-30
Sundsvalls kommun söker vikarier inom förskola, skola och kök
Sista ansökningsdag 2018-07-31