Sundsvalls kommun söker vikarier inom förskola, skola och kök
Sista ansökningsdag 2018-07-31
Lärare till Hagaskolan
Sista ansökningsdag 2018-04-08
Anhörigkonsulent, två tjänter på 100%
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-29
Sundsvalls gymnasium söker gymnasielärare i religionskunskap i kombination med annat ämne
Sista ansökningsdag 2018-03-23
Specialpedagog inriktning förskola till Barn-, elevhälsa och stödteam
Sista ansökningsdag 2018-04-08
Skolpsykolog till barn, elevhälsa och stödteam
Sista ansökningsdag 2018-04-08
Samordnare till Ungdomsrådgivningen
Sista ansökningsdag 2018-04-05
Projektledare till ESF-projektet Romer till arbetsmarknaden
Sista ansökningsdag 2018-03-29
Projektledare till ESF-projektet Språk och integration
Sista ansökningsdag 2018-03-29
Ängens förskola söker Förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2018-03-29
Lärare/pedagoger till Vibackeskolan
Sista ansökningsdag 2018-03-28
Jurist till Socialtjänsten
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-15
Heltidsmentor till Höglundaskolan
Sista ansökningsdag 2018-03-27
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Ankarsviks skola
Sista ansökningsdag 2018-04-08
Specialpedagog/speciallärare
Sista ansökningsdag 2018-04-02
Samordnare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-02
Medarbetare Närvaroteamet (Barn- elevhälsa och stödteam)
Sista ansökningsdag 2018-03-25
Förskollärare till förskoleklassen Granloholms skola
Sista ansökningsdag 2018-05-18
Grundskollärare år 4-6 till Granloholms skola
Sista ansökningsdag 2018-05-18
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Granloholms skola
Sista ansökningsdag 2018-05-18
Enhetschef
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-06
Lantmäterikontoret söker förrättningslantmätare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-02
Fritidspedagog till Ljustadalens skola
Sista ansökningsdag 2018-03-23
Grundskollärare till Ljustadalens skola
Sista ansökningsdag 2018-03-23
Biträdande rektorer till Uslands skola
Sista ansökningsdag 2018-04-08
Socialsekreterare/samordnare
Sista ansökningsdag 2018-03-29
Integrationshandläggare till Favi
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Klasslärare årskurs 4-6 till Matfors skola
Sista ansökningsdag 2018-04-15
Österro skola söker lärare/fritidspedagog i förskoleklass/fritidshem
Sista ansökningsdag 2018-03-27
Österro skola/Bergsåker skola söker lärare
Sista ansökningsdag 2018-03-27
Lärare till Höglundaskolan
Sista ansökningsdag 2018-03-26
Yrkeslärare till Industritekniska programmet, Sundsvalls gymnasium
Sista ansökningsdag 2018-03-22
Rektorer
Sista ansökningsdag 2018-04-08
Lärare till sommarskola 2018
Sista ansökningsdag 2018-04-05
Personlig assistent
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-27
Boendehandledare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-23
Biträdande rektorer till Bergsåkers skola
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Sommarvikarier med teckenspråkskunskaper
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-30
Redovisningschef till MittSverige Vatten & Avfall
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Säljare till ServaNet i Sundsvall/Timrå
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-23
Utbildningssamordnare med internationell inriktning
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Studie - och yrkesvägledare till Bergsåkers och Lidens skola
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Semestervikarier till Stöd och Omsorg
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-06-15
Vikarierande driftmästare dagtid till yttre gruppen vid Korstaverket
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-21
Bosvedjans Montessoriförskola söker förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2018-03-31
Solens Montessoriförskola söker förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2018-03-31
Skogsbackens förskola söker Förskollärare
Sista ansökningsdag 2018-03-31
Enhetschefer
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-21
Familjebehandlare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-25
Trainee södra Norrland söker IT-strateg inr sakernas internet (IoT)
Sista ansökningsdag 2018-03-19
Trainee södra Norrland söker IT-strateg med inriktning digitalisering
Sista ansökningsdag
Trainee södra Norrland söker verksamhetsutvecklare för pedagogiska yrken
Sista ansökningsdag 2018-03-19
Trainee södra Norrland söker en trainee inom IT-juridik
Sista ansökningsdag 2018-03-19
Trainee med kunskap inom inköp och upphandling till Trainee södra Norrland
Sista ansökningsdag 2018-03-19
Kvartersvärd till Mitthem
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Biträdande rektorer till Matfors skola
Sista ansökningsdag 2018-03-28
Sjuksköterska till Granlunda Äldreboende
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-29
Sjuksköterska/Distriktssköterska till Matfors Servicehus
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-29
Museivärdar för sommarverksamhet till museigården Gudmundtjärn
Sista ansökningsdag 2018-03-18
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Vallens miljöskola
Sista ansökningsdag 2018-03-31
Grundskollärare år 1-3 till Vallens miljöskola
Sista ansökningsdag 2018-03-31
Lucksta skola söker Grundskollärare
Sista ansökningsdag 2018-03-25
Sommarvikariat inom Vård och omsorg i Sundsvalls Kommun
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-30
Sommarvikarier, Sjuksköterskor/Distriktssköterskor
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-05-31
Sjuksköterskor/Distriktssköterskor
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2018-04-25