Skolvaktmästare till Södermalmskola
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Storkens förskola söker Förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2017-08-10
Pedagog till Runsviks Skola
Sista ansökningsdag 2017-08-11
Undersköterskor till Servicehuset Knutsgården
Stöde
Sista ansökningsdag 2017-08-27
Midälvaplatsens förskola söker Förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Regnbågens förskola söker Förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Lärare i Tyska/Engelska till Matfors Skola
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Tolkförmedlingsassistent, vikariat, dock längst till 2019-06-14
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-08-06
Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Kyrkmons skola
Njurunda
Sista ansökningsdag 2017-08-06
Resurspedagog/elevassistent till Kyrkmons skola
Njurunda
Sista ansökningsdag 2017-08-06
Solede skola söker en Förstelärare för år F-6
Sista ansökningsdag 2017-08-01
Förskollärare/barnskötare till Vapelskogens förskola
Sista ansökningsdag 2017-08-09
Kock / kokerska
Sista ansökningsdag 2017-08-09
Förskollärare till Lotsgatans Förskola
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Sundsvall Energi söker Miljöcontroller
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Verksamehtschef för anställningsstöd till FAVI
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-08-20
Sundsvalls gymnasium söker Speciallärare/Specialpedagog
Sista ansökningsdag 2017-08-08
Draghällans förskola söker Kock/Kokerska
Sista ansökningsdag 2017-08-06
Sundsvalls gymnasium söker pedagog till Gymnasiesärskolan
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Förskollärare/tidigarelärare/barnskötare till Ögårdens förskola på Alnö
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-08-18
Socialsekreterare, Ensamkommande barn
Sista ansökningsdag 2017-08-07
Uslands skola söker Biträdande rektor
Sista ansökningsdag 2017-08-18
Lanternans förskola söker Förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2017-08-07
Villa strands förskola söker Förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2017-08-07
Höglundaskolan söker en Lärare i trä- och metallslöjd
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Höglundaskolan söker en Grundskollärare år 4-9 i Sv/SVA
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Höglundaskolan söker en Grundskollärare år 4-9 i Ma/No
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Runsviks skola söker Grundskollärare
Sista ansökningsdag 2017-08-01
Vuxenutbildningen söker Gymnasielärare i Samhällskunskap
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Vibackeskolan söker Speciallärare år 7-9
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Leg. sjukgymnast /Leg. fysioterapeut
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Stige skola söker Grundskollärare år 4-6
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Vibackeskolan söker Biträdande Rektor
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Socialtjänsten söker Socialsekreterare
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Vuxenutbildningen söker Lärare i SVA
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Förskolor och Familjedaghem i Njurunda söker Förskollärare/Barnskötare
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Vibacke och Kyrkskolan söker Skolsköterska
Sista ansökningsdag 2017-07-30
Haga och Runsviks skola söker Skolsköterska
Sista ansökningsdag 2017-07-30
Sundsvalls gymnasium söker Skolsköterska
Sista ansökningsdag 2017-07-30
Vibackeskolan söker Grundskollärare år F-3
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Högoms skola söker lärare i idrott i kombination med annat ämne
Sista ansökningsdag 2017-07-23
Vibackeskolan F-6 söker Elevassistent
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Vibackeskolan söker Grundskollärare år 4-6
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Matfors skola söker Lärare i Franska
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Matfors skola söker Grundskollärare år 4-6
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Matfors skola söker Grundskollärare år 1-3
Sista ansökningsdag 2017-07-31
Vuxenutbildningen söker lärare i SVA till vård- och omsorgsutbildningen
Sista ansökningsdag 2017-08-06
Vuxenutbildningen söker Utbildningssamordnare
Sista ansökningsdag 2017-08-06
Boendehandledare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-08-01
Boendehandledare
Sista ansökningsdag 2017-08-01
Boendehandledare
Sista ansökningsdag 2017-08-01
Essviks skola söker Grundskollärare år 1-3
Sista ansökningsdag 2017-08-13
Leg. Arbetsterapeut
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2017-07-30
Sundsvalls kommun söker vikarier inom förskola, skola och kök
Sista ansökningsdag 2017-12-31