Förskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/grundskollärare/barnskötare till Ängens förskola
Sista ansökningsdag 2016-09-12
Boendehandledare
Sista ansökningsdag 2016-09-27
Boendehandledare
Sista ansökningsdag 2016-09-23
Projektledare
Service- och teknikförvaltningen söker projektledare till Drakfastigheter
Sista ansökningsdag 2016-09-18
Förskollärare/tidigarelärare/barnskötare
Barn- och utbildning söker förskollärare/tidigarelärarare/barnskötare till Granlohögs förskola
Sista ansökningsdag 2016-09-04
Förskollärare/tidigarelärare/barnskötare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/tidigarelärare/barnskötare till Granlo förskola
Sista ansökningsdag 2016-09-04
Lärare till Vuxenutbildningen på grundläggande nivå
Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker lärare på grundläggande nivå
Sista ansökningsdag 2016-09-11
Socialsekreterare
Sista ansökningsdag 2016-09-25
Kommunikatör
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker en kommunikatör
Sista ansökningsdag 2016-09-11
Vårdlärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker en vårdlärare till Sundsvalls gymnasium, skolområde Västermalm
Sista ansökningsdag 2016-09-04
Lärare texilslöjd
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare i textilslöjd till Gångvikens skola
Sista ansökningsdag 2016-09-07
Behandlingsassistent
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-09-11
Lärare bild
Barn- och utbildningsförvaltningen söker bildlärare till Höglundaskolan
Sista ansökningsdag 2016-08-30
Utvecklingssamordnare
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker en utvecklingssamordnare
Sista ansökningsdag 2016-09-11
Socialsekreterare inom HVB-placeringar sökes!
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Socialsekreterare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-09-30
En socialsekreterare/utredare
Sista ansökningsdag 2016-09-06
Förskollärare/tidigarelärare/barnskötare
Sista ansökningsdag 2016-08-30
Speciallärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker speciallärare till Vibackeskolan, Alnö/Ljustadalens skolområde
Sista ansökningsdag 2016-08-28
Antagningshandläggare
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildnng och integration söker en antagningshandläggare till Vuxenutbildningen
Sista ansökningsdag 2016-09-04
Studie- och yrkesvägledare
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker en studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen i Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-09-02
Områdeschef
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-09-02
Skolpsykolog
Barn- och utbildningsförvaltningen söker skolpsykolog till Barn-, elevhälsa och skolutveckling
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Studie- och yrkesvägledare
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Integrationsvägledare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Integrationshandledare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Socialsekreterare förstärkt stöd för familjehem
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-09-15
Samordnare / socialsekreterare
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Flera Socialsekreterare, Ensamkommande barn
Sista ansökningsdag 2016-10-31
Sfi-lärare
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker sfi-lärare till Vuxenutbildningen
Sista ansökningsdag 2016-09-30
Socialsekreterare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Socialsekreterare
Sista ansökningsdag 2016-08-31
Extra lärare/semestervikarie
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker lärare till Vuxenutbildningen
Sista ansökningsdag
Lärare i svenska som andraspråk på gymnasial nivå
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker lärare i Sva till Vuxenutbildningen
Sista ansökningsdag 2016-08-31