Förskollärare/Grundskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/grundskollärare till Uslands skola inom Alnö/Ljustadalens skolområde
Sista ansökningsdag 2016-10-14
HR konsulter inom rehab och arbetsmiljö
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-10-19
Specialpedagog mot förskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen söker specialpedagog med inriktning förskola till Barn-, elevhälsa och skolutveckling
Sista ansökningsdag 2016-10-28
HR-strateg
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-10-18
Specialistsocionom
Sista ansökningsdag 2016-10-28
Lokalstrateg
Kultur & Fritid söker en lokalstrateg
Sista ansökningsdag 2016-10-16
Leg. sjukgymnast/Leg. Fysioterapeut
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-10-13
Förskollärare/Barnskötare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/barnskötare till Riddarens förskola
Sista ansökningsdag 2016-10-07
Elevassistent
Barn- och utbildningsförvaltningen söker elevassistent till Vibackeskolan F-6, Alnö/Ljustadalens skolområde
Sista ansökningsdag 2016-10-03
Förskollärare/Barnskötare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/barnskötare till Kuben och Vapelskogens förskolor
Sista ansökningsdag 2016-10-02
Grundskollärare Sv/So/SVA
Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare år 4-6 till Bredsands skola
Sista ansökningsdag 2016-10-02
Förskollärare/Barnskötare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/barnskötare till Vretens förskola
Sista ansökningsdag 2016-10-09
Förskollärare/Grundskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/grundskollärare till Stickjö skola
Sista ansökningsdag 2016-10-09
Timvikarier till verksamheter inom NPF
Sista ansökningsdag 2016-10-16
Gymnasielärare i Engelska
Barn- och utbildningsförvaltningen söker gymnasielärare i engelska till Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolområdet
Sista ansökningsdag 2016-10-04
Lärarresurs med pedagogisk examen
Barn- och utbildingsförvaltningen söker lärarresurs till Stöde skola
Sista ansökningsdag 2016-10-03
Förskollärare/tidigarelärare/barnskötare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/tidigarelärare/barnskötare till Haga förskola
Sista ansökningsdag 2016-10-02
Förskollärare/tidigarelärare/barnskötare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/tidigarelärare/barnskötare till Baldersvägens förskola
Sista ansökningsdag 2016-10-02
Skolområdesintendent till Höglunda/Montessori skolområde
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-10-09
Arenachef Idrottplatsenheten
Sista ansökningsdag 2016-10-02
Förvaltare till förvaltarenheten, Socialtjänstens kansli
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-10-09
Kock
Sundsvalls Mat & Måltider söker en engagerad och smaksäker kock till Allérestaurangen
Sista ansökningsdag 2016-10-02
LSS-handläggare
Sista ansökningsdag 2016-10-14
Djurskötare/vaktmästare - timmar vid behov
Sista ansökningsdag 2016-10-03
Förskollärare/Grundskollärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/grundskollärare till Kykmons skola
Sista ansökningsdag 2016-10-31
Lärare i fritidshem
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare i fritidshem till Kykmons skola
Sista ansökningsdag 2016-10-31
Dagbarnvårdare
Barn- och utbildning söker dagbarnvårdare till Njurunda skolområde/Hemmanet
Sista ansökningsdag 2016-10-31
Lärare i idrott/Resurslärare
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare i idrott/resurslärare till Kykmons skola
Sista ansökningsdag 2016-10-09
Socialsekreterare inom HVB-placeringar sökes!
Sista ansökningsdag 2016-10-12
Socialsekreterare
Sundsvall
Sista ansökningsdag 2016-09-30
Lärare 7-9 ma/no
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare 7-9 ma/no till Hagaskolan
Sista ansökningsdag 2016-10-02
Flera Socialsekreterare, Ensamkommande barn
Sista ansökningsdag 2016-10-31
Sfi-lärare
Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration söker sfi-lärare till Vuxenutbildningen
Sista ansökningsdag 2016-09-30
Socialsekreterare
Sista ansökningsdag 2016-10-12